Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 18:11 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : SOPA201195
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ชุมชนของเรา ป.2 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 21 ม.ค. 2553 เวลา 17:28 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา