Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 10:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPB500117
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 19 ส.ค. 2552 เวลา 17:00 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา