Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 20:43 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : poomdd
poomdd
รหัสข้อสอบ  : MAPA201168
ชื่อข้อสอบ  : 

LAS การบวก-ลบ-คูณ-หารละคน

จำนวนข้อ  : 8 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 19 ม.ค. 2553 เวลา 18:46 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา