Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 20:04 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : TEPA101164
ชื่อข้อสอบ  : 

งานเกษตร ป.1

จำนวนข้อ  : 18 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 15 ม.ค. 2553 เวลา 17:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา