Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 15:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : THPA101150
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.1 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 15 ม.ค. 2553 เวลา 12:51 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา