Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 10:00 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ❤Math❤
❤Math❤
รหัสข้อสอบ  : TEPB611373
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่3

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 27 ม.ค. 2557 เวลา 17:09 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา