Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 5:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : fahsai
fahsai
รหัสข้อสอบ  : SOPB611281
ชื่อข้อสอบ  : 

พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุทยา

จำนวนข้อ  : 7 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 7 ม.ค. 2557 เวลา 18:47 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา