Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 12:53 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : min
min
รหัสข้อสอบ  : HEPB611235
ชื่อข้อสอบ  : 

โรคเอดส์

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 28 ธ.ค. 2556 เวลา 11:24 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา