Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 18:50 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : min
min
รหัสข้อสอบ  : MAPA111210
ชื่อข้อสอบ  : 

การบวกเลขพื้นฐานสำหรับน้องๆ

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 24 ธ.ค. 2556 เวลา 7:09 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา