Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 17:44 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Bhumiput
Bhumiput
รหัสข้อสอบ  : SCPB611140
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบไฟฟ้า

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 12 ธ.ค. 2556 เวลา 21:51 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา