Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 18:55 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ohmdee
ohmdee
รหัสข้อสอบ  : SCPB011137
ชื่อข้อสอบ  : 

ไฟฟ้า

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ประถมปลาย
สร้างเมื่อ  : 12 ธ.ค. 2556 เวลา 18:04 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา