Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 23:27 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : benjaporn
benjaporn
รหัสข้อสอบ  : SCMB610949
ชื่อข้อสอบ  : 

ฟิสิกส์อะตอม ชุดที่ 1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 20 ต.ค. 2556 เวลา 11:46 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา