Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2557 | 15:45 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPB401091
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 12 ม.ค. 2553 เวลา 13:51 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา