Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 2:14 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : HEPB500109
ชื่อข้อสอบ  : 

มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 3

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 19 ส.ค. 2552 เวลา 16:14 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา