Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 18:55 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPB401088
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง พลังงานแสง ป.4 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 14 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 12 ม.ค. 2553 เวลา 12:54 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา