Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 16:57 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPB401082
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง สัตว์น่ารัก-พืชน่ารู้ ป.4 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 11 ม.ค. 2553 เวลา 13:44 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา