Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 22:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPA301078
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ป.3

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 11 ม.ค. 2553 เวลา 10:39 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา