Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 22:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SCPA201069
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง สัตว์โลกผู้น่ารัก ป.2 ชุดที่2

จำนวนข้อ  : 14 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 8 ม.ค. 2553 เวลา 16:36 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา