Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 17:25 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPA101040
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง โรงเรียนของฉัน ป.1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 6 ม.ค. 2553 เวลา 10:40 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา