Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 21:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPB400104
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่10

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 19 ส.ค. 2552 เวลา 15:32 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา