Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 20:40 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPA201034
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง หลักธรรมของศาสนา ป.2

จำนวนข้อ  : 14 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 5 ม.ค. 2553 เวลา 17:02 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา