Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 20:58 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Nessi_ice_chocolate
Nessi_ice_chocolate
รหัสข้อสอบ  : SCMA110274
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

จำนวนข้อ  : 25 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 26 ก.ค. 2556 เวลา 18:43 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา