Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 5:38 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : แสตมป์ พรหมพร
แสตมป์ พรหมพร
รหัสข้อสอบ  : THPB410248
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาพาที บทที่2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 22 ก.ค. 2556 เวลา 19:25 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา