Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 3:04 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : SOPA101023
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ศาสนาของเรา ป.1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 4 ม.ค. 2553 เวลา 11:29 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา