Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 22:32 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kai
kai
รหัสข้อสอบ  : SCMB610225
ชื่อข้อสอบ  : 

ข้อสอบ O-NET โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(2550)

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 20 ก.ค. 2556 เวลา 14:03 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา