Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 15:41 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Chayakorn
Chayakorn
รหัสข้อสอบ  : SOMA110185
ชื่อข้อสอบ  : 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 17 ก.ค. 2556 เวลา 13:32 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา