Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 20:26 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ปลาทู
ปลาทู
รหัสข้อสอบ  : THPB501016
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาไทย ป.5

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 30 ธ.ค. 2552 เวลา 21:26 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา