Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ค. 2557 | 15:28 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : doramon
doramon
รหัสข้อสอบ  : MAPA110145
ชื่อข้อสอบ  : 

คณิต ป.1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 12 ก.ค. 2556 เวลา 12:20 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา