Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 23:01 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : SawarinSand
SawarinSand
รหัสข้อสอบ  : SCPA010075
ชื่อข้อสอบ  : 

วิทย์ ป.1 ชุดที่ 1

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ประถมต้น
สร้างเมื่อ  : 2 ก.ค. 2556 เวลา 17:48 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา