Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 2:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kai
kai
รหัสข้อสอบ  : SOMB010027
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่9

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : มัธยมปลาย
สร้างเมื่อ  : 26 มิ.ย. 2556 เวลา 0:44 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา