Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 0:14 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : MAPB401000
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ทศนิยม ป.4

จำนวนข้อ  : 16 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 29 ธ.ค. 2552 เวลา 15:37 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา