Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 0:39 น.
 
 

SHARE

  วัดหนองกบ  
 
 
 

วัดหนองกบ 
สถานที่ตั้ง อยู่ที่ หมู่ 3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 

ประวัติของวัดหนองกบ  โดยสังเขปนำมาจากหนังสือ สูจิบัติ งานผูกพัทธสีมา  ปิดทองฝังลูกนิมิต 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2539
วัดหนองกบ  ตำบลหนองกบ  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
วัดหนองกบ  มีความหมายเป็นสัญลักษณ์  แก่ประชาชนในตำบลหนองกบ และตำบลใกล้เคียงทั้งยังมีชื่อเสียงในอำเภอบ้านโป่ง  ชื่อกล้องไม่โด่งดัง  ในจังหวัดราชบุรี ในวัดจำนวนนี้  อำเภอนี้มี 53 วัด  จะได้เล่าเอาประวัติมาสู่กันฟัง  ดังต่อไปนี้ฯ


“วัดหนองกบ”  ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยไหน  พ.ศ.เท่าไร  ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่พอจะจำได้ว่า  ในครั้งหนึ่งกรมศิลป์ได้มาพิสูจน์อิฐก่อสร้างอุโบสถ  วัดก็คงก่อสร้างมาก่อนอุโบสถ  จึงประมาณกาลเอาไว้ว่าคงสร้างในระหว่าง  พ.ศ. 2367  และมีผู้บอกอีกว่า  นามชื่อนายรอด  ไม่ทราบนามสกุล  อยู่บ้านหนองกบ  เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด  โดยที่จะสร้างวัดนั้น  เดิมทีมีหนองน้ำใหญ่ที่เราเรียกกันจนติดปากว่า “หนองกบ”  อาจจะมีกบมากในสมัยนั้น  อยู่ทิศตะวันตกที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้  ริมหนองด้านเหนือเป็นที่จะสร้างวัดมาก่อน  แต่ยังไม่ได้ลงมือสร้าง  จึงมองหาที่ใหม่  ได้มาองมาที่อยู่ในปัจจุบันที่เป็นที่นายรอดถวาย  จึงได้สร้างวัดกันมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อประมาณ  60 ปีเศษ  ชาวประชาชนในตำบลหนองกบ  ยังไม่รู้หนังสือกันเป็นส่วนมากเพราะยังไม่ได้ตั้งโรงเรียนประชาบาล  อาศัยเรียนหนังสือวัด  เรียนกับพระ  หนังสือวัดในสมัยนั้นส่วนมากเป็นหนังสือขอม  การเรียน เขียน อ่าน  สมัยนั้นไม่ค่อยสะดวก  พออ่านออกเขียนได้บ้าง  บางคนก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยเป็นส่วนมาก  หนองกบ  พึ่งจะตั้งโรงเรียนประชาบาลในปี  พ.ศ. 2456  เป็นต้นมา

สถานที่ตั้งวัดมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้  ทิศเหนือติดทางรถไฟ  ยาว  6เส้น  13วา
ทิศตะวันออกติดถนนสาธารณะ  ยาว  4เส้น  8วา
ทิศใต้ติดต่อที่สาธารณะ  ยาว  6เส้น  17วา
ทิศตะวันตก  ติดนานายคำ  ยาว  4เส้น  5วา 
รวมเนื้อที่ 30 ไร่  2งาน  65ตารางวา  มีโฉนดแยกออกเป็น  2แปลง  เพราะถนนตัดผ่าน

การสร้างวัดในตอนนั้น  ยังไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้ริเริ่มกันมาก่อน  โดยเฉพาะวัดนี้ได้เริ่มสร้างมาก่อนทางรถไฟสายใต้  ระหว่างรัชกาลที่ 4 – 5  ต่อกัน  มีพระอาจารย์ที่แถวนั้นเรียกกันว่า หลวงพ่อบุตรดี  แต่ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... เท่าไร  อุโบสถหลังเก่าได้ถูกรื้อไปแล้วไม่ปรากฏว่าสร้าง พ.ศ. เท่าไร  แต่มีผู้มาล่าให้ฟังมาเท่านั้นว่า  ได้สร้างมาแล้วประมาณ  15  ปี  ก็ลงมือก่อสร้างอุโบสถ  โยมพ่อของข้าพเจ้าในสมัยนั้น อายุประมาณ 6 – 7 ขวบ ได้ติดตามโยมพ่อ มาจากอำเภอโพธาราม ได้เห็นอุโบสถหลังนี้มุงด้วยหญ้าคา  ต่อมาประชาชนได้ไปตัดไม้เครื่องบน แถวหมู่บ้านวัดหนองโรง  โดยเฉพาะวัดหนองโรง  เขตจังหวัดกาญจนบุรี  หลวงพ่อบอนได้เคยก่อสร้างมาก่อนในสมัยนั้น  แถวบ้านหนองประทุน  บ้านหนองโพ  ได้มาตัดไม้ทำเครื่องบนอุโบสถ  จึงได้มุงหลังคากันในราว พ.ศ. 2404

 

ต้นโพธิ์ใหญ่อายุเก่าแก่ ภายในวัดหนองกบ

สิ่งถาวรวัตถุในวัดหนองกบ  ไม่มีปูชนียสถาน  เจดีย์สำคัญอะไร  คงมีแต่พุทธาวาส เช่น อุโบสถ สังฆวาส  มีกุฎีสงฆ์  ศาลาการเปรียญ  เหล่านี้เป็นต้น กาลเวลาต่อมา  อุโบสถหลังเก่า ได้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้ริเริ่มทำการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ได้กำหนดงานวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  1 เมษายน 2526 (แรม 14 ค่ำ เดือน 4) ได้ลงมือสร้างอุโบสถวันที่ 26 กรกฎาคม 2516 (แรม 11 ค่ำ  เดือน  8 ) เป็นต้น

   การก่อสร้างวัดและอุโบสถ  ในอดีตเจ้าอาวาสที่แล้วมาไม่ได้ทำหลักฐาน  สถิติอะไรไว้เลย  จะบันทึกเป็นที่แน่นอนก็ไม่ได้  จึงได้สืบสาวลาวเรื่องมาประติดประต่อตามที่คนแก่เล่ากันสืบมา  ล่ามาหลายปาก  อาจจะไม่ตรงกันมากนัก  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเจ้าอาวาสปกครองวัด 9 องค์ คือ
1.  พระอาจารย์บุตรดี                          ไม่ปรากฏ พ.ศ. เท่าไร
2.  พระอาจารย์วอน                            ไม่ปรากฏ พ.ศ. เท่าไร
3.  พระอาจารย์ไซ                               ไม่ปรากฏ พ.ศ. เท่าไร
4.  พระอาจารย์สอน(หลวงพ่อการมัง)  ไม่ปรากฏ พ.ศ. เท่าไร
5.  พระอาจารย์บอน                            ไม่ปรากฏ พ.ศ. เท่าไร
6.  พระมหาคำมี                                   ไม่ปรากฏ พ.ศ. เท่าไร
7.  พระอธิการสิ้ว  ติสสวโส               พ.ศ. 2475
8.  พระอธิการสาย  เขมวโส              พ.ศ. 2475 – 2493
9.  พระครูมงคลรัตนาภิรักษ์              พ.ศ. 2493 – ถึงปัจจุบัน