Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 5:23 น.
วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระประวัติ คติธรรม และปฎิปทา
โพส : วันที่ 2 พ.ค. 2557 เวลา : 1:14 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7165 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป ... โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 1 1 ครั้ง
0002 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 2 1 ครั้ง
0003 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 3 951 ครั้ง
0004 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 4 1 ครั้ง
0005 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 5 1 ครั้ง
0006 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 6 1 ครั้ง
0007 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 7 1 ครั้ง
0008 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 8 1 ครั้ง
0009 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 9 1 ครั้ง
0010 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ตอน 10 1 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 2 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต