Log in | วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 | 17:44 น.
วันนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
ปฏิสันถารธรรม โดย พระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
โพส : วันที่ 22 ม.ค. 2556 เวลา : 2:38 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7138 ปฏิสันถารธรรม โดย พระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประจ ... โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ความเป็นมาของธรรมยุตสมัย ร.5 3 ครั้ง
0002 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 พูดเรื่องแม่กับศาสนา 3 ครั้ง
0003 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 น้องมายลูกของโกวิทพูดถึงพ่อ แม่ 3 ครั้ง
0004 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ผู้ทำบุญทำทานจะไม่จนตรอก 2 ครั้ง
0005 วันที่ 17 สิงหาคม 2555 พุทธคุณ 100 บท 3 ครั้ง
0006 วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ผญาคำพูดของคนได้ทั้งหงายและคว่ำ 3 ครั้ง
0007 วันที่ 19 สิงหาคม 2555 ธรรมในหมู่มนุษย์มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ 3 ครั้ง
0008 วันที่ 20 สิงหาคม 2555 การเพ่งของกระแสจิต 3 ครั้ง
0009 วันที่ 21 สิงหาคม 2555 พระโสดาบัน ภูมิพ้นโลกชั้นที่ 1 3 ครั้ง
0010 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 สักกทาคามีภูมิพ้นโลกชั้นที่ 2 3 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 2 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต