Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 9:35 น.
วันนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
ปฎิสันถารธรรม โดยพระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
โพส : วันที่ 16 ม.ค. 2556 เวลา : 9:42 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7137 ปฎิสันถารธรรม โดยพระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประจำ ... โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 เศรษฐีหนู 3 ครั้ง
0002 เจ้าหน้าที่ตีราคาของหลวง 3 ครั้ง
0003 พูดเรื่องสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจ 3 ครั้ง
0004 ลำนำภูผาสูง-มีศัตรูเป็นบัณฑิตดีกว่ามีมิตรโง่ 3 ครั้ง
0005 ธรรมะชนะอธรรม (ภาษาอีสาน) 2 ครั้ง
0006 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 3 ครั้ง
0007 พญาวานร 3 ครั้ง
0008 พูดถึงพระพุทธเจ้าบอกให้สร้างบารมี-ศีล 3 ครั้ง
0009 คำว่านาค-สมณะมีกี่ประเภท 3 ครั้ง
0010 สมบัติกลาง 3 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต