Log in | วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 | 17:40 น.
วันนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
นิราศภูผาสูง
โพส : วันที่ 4 ต.ค. 2555 เวลา : 8:17 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7136 นิราศภูผาสูง โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 ให้พร ขับร้องโดย เทิด ทูลทอง 2 ครั้ง
0002 ทำดีวันนี้แหละดี ขับร้องโดย เทิด ทูลทอง 3 ครั้ง
0003 ลำเนาภูผาสูง ขับร้องโดย เนตรนภา หลานย่าโม 2 ครั้ง
0004 นิราศภูผาสูง ขับร้องโดย เนตรนภา หลานย่าโม 2 ครั้ง
0005 บุญและบาป ขับร้องโดย เทิด ทูลทอง 2 ครั้ง
0006 สาวพุทธะเรดิโอ ขับร้องโดย กวินธา เลิศนิภัคดิ์ 3 ครั้ง
0007 สวรรณ์ในใจ ขับร้องโดย เทิด ทูลทอง 2 ครั้ง
0008 สุดผาฟ้าเขียว ขับร้องโดย เนตรนภา หลานย่าโม 2 ครั้ง
0009 คิดเถิ่งควมเก่า ขับร้องโดย รฎา ณัฐฐ์ธยาน์ 3 ครั้ง
0010 พายหัก ขับร้องโดย รฎา ณัฎฐ์ธยาน์ 2 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 2 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต