Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 23:50 น.
วันนี้ตรงกับ วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
เพลงโคราช ประวัติ ๒๘ พระอรหันต์ โดยคุณกำปั่น บ้านแท่นศิลปินแห่งชาติ
โพส : วันที่ 22 มี.ค. 2555 เวลา : 9:24 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7122 เพลงโคราช ประวัติ ๒๘ พระอรหันต์ โดยคุณกำปั่น ... โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0011 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 1 ครั้ง
0012 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่กงมา จิรปุญโญ 1 ครั้ง
0013 เพลงแหล่ ประวัติย่อท่านพ่อลี ธมฺมธโร 1 ครั้ง
0014 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่ตื้อ อจลธมโม 1 ครั้ง
0015 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่สาม อกิญจโน 1 ครั้ง
0016 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่คำดี ปภาโส 1 ครั้ง
0017 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร 1 ครั้ง
0018 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน 1 ครั้ง
0019 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่เขียน ฐิตสีโล 1 ครั้ง
0020 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่เจี๊ย จุนฺโท 1 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต