Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 16:48 น.
วันนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
เพลงโคราช ประวัติ ๒๘ พระอรหันต์ โดยคุณกำปั่น บ้านแท่นศิลปินแห่งชาติ
โพส : วันที่ 22 มี.ค. 2555 เวลา : 9:24 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7122 เพลงโคราช ประวัติ ๒๘ พระอรหันต์ โดยคุณกำปั่น ... โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล 6 ครั้ง
0002 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 5 ครั้ง
0003 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม 6 ครั้ง
0004 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่ดูลย์ อตุโล 5 ครั้ง
0005 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ 4 ครั้ง
0006 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 6 ครั้ง
0007 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร 5 ครั้ง
0008 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่ขาว อนาลโย 7 ครั้ง
0009 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่ฝั้น อาจาโร 5 ครั้ง
0010 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ 4 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต