Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 14:20 น.
วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
เพลงโคราช ประวัติ ๒๘ พระอรหันต์ โดยคุณกำปั่น บ้านแท่นศิลปินแห่งชาติ
โพส : วันที่ 22 มี.ค. 2555 เวลา : 9:24 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7122 เพลงโคราช ประวัติ ๒๘ พระอรหันต์ โดยคุณกำปั่น ... โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0021 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ 1 ครั้ง
0022 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่ชา สุภัทโท 1 ครั้ง
0023 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 1 ครั้ง
0024 เพลงแหล่ ประวัติย่อหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ 1 ครั้ง
0025 เพลงแหล่ ประวัติย่อพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 1 ครั้ง
0026 เพลงแหล่ ประวัติย่อปู่หล้า เขมปตฺโต 1 ครั้ง
0027 เพลงแหล่ ประวัติย่อปู่ผาง ปริปุณฺโณ 1 ครั้ง
0028 เพลงแหล่ ประวัติย่อปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต 1 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต