Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 9:43 น.
วันนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ 1-10 อุบาสิกาผู้เป็นเลิศทางพระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง
โพส : วันที่ 8 ก.พ. 2555 เวลา : 1:41 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7117 เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ 1-10 อุบาสิกาผู้เ ... โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 ตอนที่ 1 นางสุชาดา 4 ครั้ง
0002 ตอนที่ 2 นางวิสาขา 3 ครั้ง
0003 ตอนที่ 3 นางขุชชุตตรา 3 ครั้ง
0004 ตอนที่ 4 นางสามาวดี 3 ครั้ง
0005 ตอนที่ 5 นางอุตตารานันทมารดา 3 ครั้ง
0006 ตอนที่ 6 นางสุปปวาสา 3 ครั้ง
0007 ตอนที่ 7 นางสุปปิยา 3 ครั้ง
0008 ตอนที่ 8 นางกาติยานี 3 ครั้ง
0009 ตอนที่ 9 นางกาฬิกุรรฆริกา 3 ครั้ง
0010 ตอนที่ 10 นางนกุลมารดาคหปตารี 3 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 1 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต