Log in | วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 | 17:14 น.
วันนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
พระธรรมเทศนา 2
โพส : วันที่ 19 ม.ค. 2555 เวลา : 8:32 น.
จาก : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
7107 พระธรรมเทศนา 2 โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 การทำจิตบริสุทธิ์ 3 ครั้ง
0002 กรรม เพราะตัวเราเท่านั้นเป็นผู้สร้าง 3 ครั้ง
0003 อสามตน์ 4 ครั้ง
0004 เทวดาถามปัญหาพระพุทธเจ้า 3 ครั้ง
0005 สอนตน 3 ครั้ง
0006 ผลแห่งการกระทำ เนื่องมาจากจิต 3 ครั้ง
0007 พรจากสวรรค์ พรจากนรก 3 ครั้ง
0008 วิชาของพระพุทธเจ้า 4 ครั้ง
0009 หัตถกะราชกุมารถามปัญหาพระพุทธเจ้า 3 ครั้ง
หน้าทั้งหมด 1 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต