Log in | วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2559 | 16:38 น.
วันนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2559

SHARE

 
 
พระธรรมเทศนา
โพส : วันที่ 31 ส.ค. 2553 เวลา : 15:57 น.
จาก : พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
1100 พระธรรมเทศนา โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 ของไม่ดีเกิดจากของดี ๑๐ ก.ค. ๒๕๑๕ (เล่ม ๑) 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0002 กรรมนิมิต - คตินิมิต ๒ ม.ค. ๒๕๑๖ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0003 ทำไมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภาวนา ๑๒ ก.ค. ๒๕๒๕ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0004 ความประมาท ๓๐ ก.ค. ๒๕๒๓ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0005 การเร่ร่อนของจิต ๔ ม.ค. ๒๕๒๑ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0006 ใจเป็นบ่อเกิดของ ทาน ศีล ภาวนา ๑๔ ก.ค. ๒๕๒๑ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0007 จิตหลอกลวง ๓๐ พ.ย. ๒๕๒๓ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0008 การปฏิบัติธรรมถูกทาง ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๑ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0009 สติ จิต ใจ ๕ เม.ย. ๒๕๒๑ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
0010 ดับไฟ ๘ ม.ค. ๒๕๒๑ 4 ครั้ง เปิด | พิมพ์ เปิด | ดาวน์โหลด
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต