Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:29 น.
วันนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561

SHARE

 
 
พระธรรมเทศนา
โพส : วันที่ 31 ส.ค. 2553 เวลา : 8:57 น.
จาก : พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
 
 
 
ดูตอนใหม่ประจำเดือนนี้ | ดูุทั้งหมด
1100 พระธรรมเทศนา โหวต เข้าชม หนังสือ เสียง วีดีโอ
0001 ของไม่ดีเกิดจากของดี ๑๐ ก.ค. ๒๕๑๕ (เล่ม ๑) 6 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0002 กรรมนิมิต - คตินิมิต ๒ ม.ค. ๒๕๑๖ 6 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0003 ทำไมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ภาวนา ๑๒ ก.ค. ๒๕๒๕ 5 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0004 ความประมาท ๓๐ ก.ค. ๒๕๒๓ 5 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0005 การเร่ร่อนของจิต ๔ ม.ค. ๒๕๒๑ 5 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0006 ใจเป็นบ่อเกิดของ ทาน ศีล ภาวนา ๑๔ ก.ค. ๒๕๒๑ 5 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0007 จิตหลอกลวง ๓๐ พ.ย. ๒๕๒๓ 5 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0008 การปฏิบัติธรรมถูกทาง ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๑ 5 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0009 สติ จิต ใจ ๕ เม.ย. ๒๕๒๑ 5 ครั้ง เปิด | พิมพ์
0010 ดับไฟ ๘ ม.ค. ๒๕๒๑ 5 ครั้ง เปิด | พิมพ์
หน้าทั้งหมด 3 หน้า
หน้าแรก    หน้าก่อนหน้า    หน้าที่    1    2    3    หน้าถัดไป    หน้าสุดท้าย   
 
 
 
 
 
 โหวต