Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 19:59 น.
หน้าหลัก > ความรู้คู่ึคุณธรรม > ห้องสมุดพุทธธรรม
 

SHARE

 
 
 
ชื่อ นายสุภีร์ ทุมทอง เป็นบุตรของ นายสุโพธิ์ ทุมทอง และ นางวันดี ทุมทอง มีพี่น้อง ๕ คน เป็นคนโต เกิด วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ บ้านหนองฮะ ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 3,009 ครั้ง
รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ อาจารย์มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โพส : วันที่ 3 พ.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 1,471 ครั้ง
ดร.สนอง วรอุไร ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖ บิดามารดาของท่านมีอาชีพทำสวน ทำไร่ นอกจากนี้บิดายังเป็นกำนันของตำบลคลองหลวงแพ่งและเป็นมัคนายกของวัดในละแวกบ้านด้วย ในวัยเด็ก ท่านมีหน้าที่ใส่บาตรตอนเช้าทุกวันและนำอาหารที่มารดาจัดเตรียมไปถวายพระในวันสำคัญและวันพระตามประสาชีวิตในชนบทยุคนั้น
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 1,147 ครั้ง
อาจารย์สุชาติ สุวรรณประทีป อดีตผู้บรรยายธรรม
โพส : วันที่ 24 มิ.ย. 2556
โหวต : | เข้าชม : 1,335 ครั้ง