Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 20:16 น.
หน้าหลัก > ความรู้คู่ึคุณธรรม > ห้องสมุดพุทธธรรม
 

SHARE

 
 
 
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นามเดิม สิม วงเข็มมา กำเนิด 26 พ.ย. 2452 สถานที่เกิด ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อุปสมบทอุปสมบท ณ วัดศรีจันทราวาส อ.เมืองจ.ขอนแก่น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2472 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์(จันทร์ เขมิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์ 2502-พระครูสันติวรญาณ 2535-พระญาณสิทธาจารย์(ฝ่ายวิปัสนา)มรณภาพ 14 ส.ค. 2535 อายุ 83 ...
โพส : วันที่ 17 ต.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 969 ครั้ง
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นามเดิม เกิดในสกุล สุวรรณรงค์ เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนที่ ๕ ของ เจ้าไชยกุมาร (เม้า) ในตระกูล "สุวรรณรงค์" อดีตเจ้าเมือง พรรณานิคม มารดา ของท่านชื่อ นางนุ้ย
โพส : วันที่ 17 ต.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 1,138 ครั้ง
ท่านพระอาจารย์เกิดเมื่อ วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๔๗๙ ณ บ้านหนองบก ต.หนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.ยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายเสาร์ กาประจง โยมมารดาชื่อ นางพันธ์ บุญทศ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๓ คน ท่านพระอาจารย์ เป็นบุตรคนโต คนรองเป็นชาย และคนสุดท้องเป็นหญิง การศึกษาท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นับว่าสูงสุด ในชนบทสมัยนั้น
โพส : วันที่ 28 เม.ย. 2557
โหวต : | เข้าชม : 408 ครั้ง
ผมเกิดเมื่อปี ๒๔๙๘ ที่จังหวัดนครสวรรค์ บิดามารดามีอาชีพเกษตรกร ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่จังหวัดนนทบุรี จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา พลศึกษา เมื่อจบแล้วก็รับราชการ เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอ่างทอง
โพส : วันที่ 11 ก.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 2,277 ครั้ง
เป็นคนธรรมดาๆคนหนึ่ง ใช้ชีวิตในช่วงตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทำงานไม่ต่างจากทุกคนแถมยังมีแต่ความสนุกสนานหลงมัวเมาในการใช้ชีวิตอย่างมาก แต่โดยนิสัยจะเคารพศรัทธาในพระศาสนาเป็นอันมากแทบจะเรียกได้ว่าเมื่อถึงวัด หรืออยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้า แทบจะเป็นคนละคนเลย จะสนใจฟังธรรมะมากไม่ว่าจะมาจากใครหรือแหล่งใด จะรู้สึกเบิกบานมากเมื่อได้ฟังธรรม ในยามที่มีทุกข์จะมีทางเลือกด้านธรรมสอดแทรกเข้ามาเสมอ
โพส : วันที่ 15 มี.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 10,580 ครั้ง
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิต สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน นับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบันที่ชาติไทยเรามีความมั่นคง ดำรงเอกราช มีอธิปไตยเป็นอิสระเสร ีอยู่ได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็ด้วยคนในชาติยึดมั่นอยู่ในสามัคคีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่งคนในชาติ ส่ ...
โพส : วันที่ 25 มี.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 9,400 ครั้ง
พระศรีญาณโสภณ หรือ ปิยโสภณ เป็นพระนักวิชาการ, นักเขียนและนักบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาในรูปวีซีดีและหนังสือออกมาสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน เป็นพระนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีผลงานสำคัญคือการหาทุนปั้นศาสนทายาท โดยโครงการนี้ อยู่ที่วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
โพส : วันที่ 20 เม.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 11,073 ครั้ง
ซีดีพระไตรปิฎกเสียง Mp3 สำหรับแจกเป็นธรรมานุเคราะห์ จัดทำถวายพระพุทธศาสนา โดย มูลนิธิอุทยานธรรม ผู้กอปรกิจ และเจ้าภาพทุกท่าน
โพส : วันที่ 4 มิ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 190 ครั้ง
สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ จัดสอนวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขา บรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ ที่ อ. เถิน จ. ลำปาง
โพส : วันที่ 15 ก.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 4,645 ครั้ง
พระมหาสมลักษณ์ คนฺธสาโร
โพส : วันที่ 30 พ.ย. 2552
โหวต : | เข้าชม : 8,081 ครั้ง