Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 | 0:15 น.
หน้าหลัก > ความรู้คู่ึคุณธรรม > ห้องสมุดพุทธธรรม
 

SHARE

 
 
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เกิด พ.ศ.๒๔๙๕ ณ บ้านดอกไม้ ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด พระนคร การศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุริยวงศ์, ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย,ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ, ปริญาตรีและโท ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สจว.รุ่นที่ ๕๗
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 1,874 ครั้ง
พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) พระราชสังวรญาณ มีนามเดิมว่า พุธ อินทรหา เป็นบุตรคนเดียวของ บิดา-มารดา เกิดที่หมู่บ้านชนบท ตำบลหนองหญ้าเซ้ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เมื่อเดือน ๓ ปีระกา ตรงกับวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 1,186 ครั้ง
ปิยะลักษณ์ ปญฺญาวโร วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
โพส : วันที่ 14 ก.พ. 2556
โหวต : | เข้าชม : 2,416 ครั้ง
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาเถรสมาคม ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
โพส : วันที่ 10 ส.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 643 ครั้ง
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม วัดอัมพวัล จ.สิงห์บุรี
โพส : วันที่ 18 ต.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 727 ครั้ง
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
โพส : วันที่ 21 ต.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 943 ครั้ง
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. ๙) มีนามเดิมว่า “หนูค้าย นามโสม” ภายหลัง ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ) วัดมหาธาตุฯ ได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “โชดก” ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๑ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ณ บ้านหนองหลุบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โยมบิดาชื่อ “นายเหล้า นามโสม” โยมมารดาชื่อ “นางน้อย นามโสม ...
โพส : วันที่ 2 ธ.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 1,861 ครั้ง
นามเดิม นวลจันทร์ เสมาเพชร เกิด วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2514 ภูมิลำเนาเดิม 155หมู่ที่1 บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย บรรพชา พ.ศ.2527-2533 วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อุปสมบท พ.ศ.2539 วัดกล้าชอุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โพส : วันที่ 10 เม.ย. 2557
โหวต : | เข้าชม : 8,001 ครั้ง
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ เกิดที่บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ (เดิมชื่อ ตำบลบ้านเม็ง)อำเภอหนองเรือ (เดิมอยู่ในเขตอำเภอเมือง) จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
โพส : วันที่ 17 ก.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 2,553 ครั้ง
นามเดิมท่านคือสังวาลย์ นามสกุล จันทร์เรือง เกิดเมื่อ จันทร์ เดือน 4 ปีมะโรง (2459) ที่บ้านหนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี บรรพบุรุษท่านมีอาชีพทำนา แต่โยมบิดาท่านเป็นผู้ที่ได้นำภาพยนตร์มาฉายในอำเภอสามชุกเป็นคนแรก
โพส : วันที่ 17 พ.ค. 2556
โหวต : | เข้าชม : 801 ครั้ง