Log in | วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2563 | 12:50 น.
หน้าหลัก > ความรู้คู่ึคุณธรรม > ห้องสมุดพุทธธรรม
 

SHARE

 
 
 
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร มีนามเดิมว่า ท่อน ประเสริฐพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2471 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง ณ บ้านหินขาว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายแจ่ม และนางทา ประเสริฐพงศ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 19 คน ท่านบุตรคนที่ 6 ปัจจุบัน สิริอายุได้ 79 พรรษา 59 (เมื่อปี พ.ศ.2550)
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 20,032 ครั้ง
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศ ...
โพส : วันที่ 2 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 22,311 ครั้ง
ปี พ.ศ.๒๕๓๗ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านได้เดินทางมาพักที่วัดวะภูแก้ว ปรารถนาแสวงหาที่สงบสงัดทำสมาธิภาวนาตามสมณวิสัย หลังจากนั้นท่านเดินธุดงค์จากวัดวะภูแก้วขึ้นมาบริเวณภูผาสูง และเกิดความพอใจในสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
โพส : วันที่ 18 ม.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 66,639 ครั้ง
นามเดิม เงื่อม พานิช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ณ บ้านกลาง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โพส : วันที่ 8 ก.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 14,600 ครั้ง
เดิมชื่อ ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์ เป็นชาวกรุงเทพฯ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนกศิลปะ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ และสำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
โพส : วันที่ 12 ม.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 9,968 ครั้ง
พระครูเกษมธรรมทัต ฉายา “เขมรํสี” นามเดิม สุรศักดิ์ นามสกุล เพ็งอาทิตย์ อายุ ๕๘ ปี พรรษา ๓๔ (บันทึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒)เกิด ๒ ๕ ฯ ๑ ค่ำ ปีเถาะ เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ. นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
โพส : วันที่ 9 ส.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 16,584 ครั้ง
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เดิมชื่อ พันธ์ อินทผิว เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔ ที่บ้านบุฮม ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย บิดาชื่อ จีน มารดาชื่อ โสม บิดาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเด็ก
โพส : วันที่ 5 ก.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 14,598 ครั้ง
หลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ มีนามเดิมว่า สนอง โพธิ์สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ (๔ ฯ ๕) ปีวอก จ.ศ. ๑๓๐๕ ณ ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2555
โหวต : | เข้าชม : 8,673 ครั้ง
พระอาจารย์ชยสาโร มีนามเดิมว่า ฌอน ชิเวอร์ตัน นามเดิมของท่านก่อนจะเปลี่ยน "ฉายา" เป็นชยสาโรภิกขุ เมื่อ 19 ปีก่อน และใช้ชวิตอยู่ในร่มกาสาวพักตร์มานานถึง 33 ปีแล้ว แต่สำหรับตัวท่านเองออกจะคุ้นหูกับคำว่า "พระฝรั่ง" มากกว่าพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ แห่งสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 4,132 ครั้ง
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2555
โหวต : | เข้าชม : 2,598 ครั้ง