Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 2:30 น.
วันนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562

SHARE

 
 
อาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
โพส : วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา : 2:33 น.
 

 
นามเดิม นวลจันทร์ เสมาเพชร

เกิด วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2514

ภูมิลำเนาเดิม 155หมู่ที่1 บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

บรรพชา พ.ศ.2527-2533 วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อุปสมบท พ.ศ.2539 วัดกล้าชอุ่ม ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ชื่อผลงาน โหวต เข้าชม ประเภท
5200 เจาะใจ พระอาจารย์ นวลจันทร์ 152 ครั้ง
 
 
 
 
 
 โหวต