Log in | วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561 | 14:59 น.
วันนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

SHARE

 
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
โพส : วันที่ 20 พ.ย. 2555 เวลา : 3:42 น.
 

รูปจาก http://www.namjaidham.net/

ประวัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เกิด พ.ศ.๒๔๙๕ ณ บ้านดอกไม้ ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด พระนคร

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุริยวงศ์, ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย, ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ, ปริญาตรีและโท ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สจว.รุ่นที่ ๕๗

การทำงาน ลูกจ้าง กอ.รมน. (๒๕๑๘-๒๕๒๑), เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๗ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (๒๕๒๑-๒๕๓๕), ผู้ชำนาญการ ๘-๑๐ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (๒๕๓๕-๒๕๔๔)

การศึกษาธรรม นักธรรมตรี, ศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อลี ธัมมธโรตั้งแต่ ๒๕๐๒, ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูป ตั้งแต่ ๒๕๒๕ อาทิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร และหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เป็นต้น, อุปสมบทครั้งแรกในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษา ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี โดยมีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นพระอุปัชฌาย์, อุปสมบทครั้งที่ ๒ ณ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๔) โดยมีพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์

สถานที่จำพรรษา ๕ พรรษาแรกจำพรรษาอยู่ ณ สวนโพธิญาณอรัญวาสี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ของท่านพระอาจารย์สุจินต์ สุจิณโณ และพรรษาที่ ๖ ณ สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลุรี โดยความเห็นชอบของพระอุปัชฌาย์

งานเขียน วิมุตติปฏิปทา (๒๕๔๒-๒๕๔๔) ก่อนอุปสมบท, วิถีแห่งความรู้แจ้ง(๒๕๔๕),ประทีบส่องธรรม (๒๕๔๗) ทางเอก (๒๕๔๙) วิมุตติมรรค (๒๕๔๙) และแก่นธรรมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล (๒๕๕๑)

ที่มา http://www.dhammada.net/

ชื่อผลงาน โหวต เข้าชม ประเภท
5100 เเสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์(ศาลาลุงชิน) 155 ครั้ง
5101 วิธีการปฏิบัติธรรม 154 ครั้ง
5102 แสดงธรรมที่ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์(ศาลาลุงชิน) ครั้งที่ ๑๓ - ๒๔ 154 ครั้ง
5103 ธรรมเทศนา เเผ่นที่17 154 ครั้ง
5104 ธรรมเทศนา เเผ่นที่30 155 ครั้ง
5105 ธรรมเทศนา เเผ่นที่ ๓๙ 153 ครั้ง
5106 ก่อนจะเป็นหนังสือ 152 ครั้ง
5107 ธรรมเทศนาของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 152 ครั้ง
5108 ก่อนจะเป็นหนังสือ 151 ครั้ง
5109 รวมพระธรรมเทศนา ชุดรวมแผ่นที่ 32 151 ครั้ง
5110 รวมพระธรรมเทศนา ชุดรวมแผ่นที่ 33 1,088 ครั้ง
5111 รวมพระธรรมเทศนา ชุดรวมแผ่นที่ 34 151 ครั้ง
5112 รวมพระธรรมเทศนา ชุดรวมแผ่นที่ 35 151 ครั้ง
5113 รวมพระธรรมเทศนา ชุดรวมแผ่นที่ 36 151 ครั้ง
5114 รวมพระธรรมเทศนา ชุดรวมแผ่นที่ 37 1,127 ครั้ง
5115 DVD ภาพยนตร์แอมิเนชัน แนวทางการปฎิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนา 889 ครั้ง
 
 
 
 
 
 โหวต