Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ย. 2557 | 13:02 น.
วันนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557
 
 
พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
โพส : วันที่ 19 ม.ค. 2555 เวลา : 13:34 น.
 

 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านได้เดินทางมาพักที่วัดวะภูแก้ว ปรารถนาแสวงหาที่สงบสงัดทำสมาธิภาวนาตามสมณวิสัย หลังจากนั้นท่านเดินธุดงค์จากวัดวะภูแก้วขึ้นมาบริเวณภูผาสูง และเกิดความพอใจในสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

หลังจากท่านเดินออกสำรวจเที่ยวชมป่ารอบ ๆ บริเวณภูผาสูงนี้ ท่านพบว่าป่าไม้ถูกตัดโค่นเป็นจำนวนมาก พวกสัตว์ป่าก็เดือดร้อนเนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานเพราะไม่มีป่าไม้ให้อยู่อาศัย มิหนำซ้ำยังโดนล่าโดยมนุษย์ผู้แล้งน้ำใจซ้ำอีก ในปีนั้นท่านจึงตัดสินใจอยู่จำพรรษาที่บริเวณเสนาสนะป่าภูผาสูงเพียงลำพัง

เมื่อท่านพระมหาธีรนาถ อคฺคธีโรได้จำพรรษาอยู่ ณ วัดป่าภูผาสูง จึงนำความนี้ไปกราบเรียนพระอาจารย์คือหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านจึงกล่าวสั่งสอนว่า "ท่านมหา... ท่านต้องสำรวมระวังตัวท่านให้ดี ที่เขาสูงแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญ ท่านจงอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่น ที่นั่นเหมาะสมสำหรับท่าน ถ้าเขาไม่มาตีนถีบตกหน้าผาก็อย่าหนี ขอท่านจงจำคำพูดของผมไว้ให้จงดี" ท่านพระมหาธีรนาถ จึงได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูผาสูง และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา...

ที่มา : http://www.pupasoong.com/

 

ชื่อผลงาน โหวต เข้าชม ประเภท
1054 ชีวประวัดิ คติธรรม และปฎิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 169 ครั้ง
3003 ชีวประวัติ คติธรรม และปฎิปทา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 162 ครั้ง
7101 สวรรค์ 6 ชั้น นรก 165 ครั้ง
7102 พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก 174 ครั้ง
7103 พุทธะทำนาย 16 ข้อ นิทานธรรม 159 ครั้ง
7104 บารมี 10 ทัศ 157 ครั้ง
7105 พระเจ้า 10 ชาติ 157 ครั้ง
7106 พระธรรมเทศนา 1 156 ครั้ง
7107 พระธรรมเทศนา 2 156 ครั้ง
7108 พระธรรมเทศนา 3 156 ครั้ง
7109 พระธรรมเทศนา 4 157 ครั้ง
7110 พระธรรมเทศนา 5 159 ครั้ง
7111 พระธรรมเทศนาระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2554 แผ่น 1 158 ครั้ง
7112 พระธรรมเทศนาระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2554 แผ่น 2 158 ครั้ง
7113 เพลงโคราช 28 พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 161 ครั้ง
7114 เอตทัคคะหมวดอุบาสก ตอนที่ 1-10 อุบาสกผู้เป็นเลิศทางพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง 155 ครั้ง
7115 เอตทัคคะหมวดภิกษูณี ตอน 1-13 ภิกษุณีผู้เป็นเลิศทางพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง 157 ครั้ง
7116 เอตทัคคะหมวดภิกษุ ตอนที่ 1-25 ภิกษุผู้เป็นเลิศทางพระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง 159 ครั้ง
7117 เอตทัคคะหมวดอุบาสิกา ตอนที่ 1-10 อุบาสิกาผู้เป็นเลิศทางพระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง 156 ครั้ง
7118 พระธรรมเทศนา 6 157 ครั้ง
7119 ลำล่องยาว 46 อริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 164 ครั้ง
7120 ลำล่องยาว ประวัติ คติธรรมฯ 156 ครั้ง
7121 ๙ เพลงประกอบสารคดีตามรอยพระอรหันต์ 156 ครั้ง
7122 เพลงโคราช ประวัติ ๒๘ พระอรหันต์ โดยคุณกำปั่น บ้านแท่นศิลปินแห่งชาติ 163 ครั้ง
7123 สารคดีตามรอยพระอรหันต์ 155 ครั้ง
7124 ปฎิสันถารธรรม เดือน มกราคม 2555 155 ครั้ง
7125 ปฎิสันถารธรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2555 155 ครั้ง
7126 ปฎิสันถารธรรม เดือน มีนาคม 2555 155 ครั้ง
7127 ปฎิสันถารธรรม เดือน เมษายน 2555 155 ครั้ง
7128 เทศน์ พระอาจารย์ มหาธีรนาถ เดือน กุมภาพันธ์ 2555 154 ครั้ง
7129 เทศน์ พระอาจารย์ มหาธีรนาถ เดือน มีนาคม 2555 154 ครั้ง
7130 แถบเสียง ลำร่องยาว ประวัติ ๑๘ พระอริยคณาจารย์ 154 ครั้ง
7131 กองทัพธรรม 157 ครั้ง
7132 โสฬสปัญหา 154 ครั้ง
7133 เพลง buddha road 154 ครั้ง
7134 พระอานนท์ 154 ครั้ง
7135 ประวัติท่านพ่อลี 160 ครั้ง
7136 นิราศภูผาสูง 153 ครั้ง
7137 ปฎิสันถารธรรม โดยพระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 153 ครั้ง
7138 ปฏิสันถารธรรม โดย พระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 152 ครั้ง
7139 อัลบั้ม ดนตรี ธรรมะ คีตะ ชีวิต 153 ครั้ง
7140 การ์ดธรรมะจากพระอาจารย์มหาธีรนาถ 152 ครั้ง
7141 ประวัติ คติธรรม ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 152 ครั้ง
7142 ประวัติ คติธรรมปฎิปทาของหลวงปู่ทา จารุธัมโม 1,075 ครั้ง
7143 ประวัติและปฎิปทาของหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร 151 ครั้ง
7144 คิริมานนทสูตร 151 ครั้ง
7145 เพลงสยามสามไตร ผลงานโดย : ธ.ภูผาสูง ขับร้องโดย : เสิด ช้างไทย 723 ครั้ง
7146 บทเพลงเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 672 ครั้ง
7147 การคบบัณฑิต 730 ครั้ง
7148 3 สิ่งที่เชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต์ในแผ่นดินไทย 713 ครั้ง
7149 โง่หรือฉลาดถ้าสร้างความทุกข์ก็คือผู้ทำลาย 723 ครั้ง
7150 จงขุดคลองให้ตรงสายน้ำจะตรงไปเอง 765 ครั้ง
7151 ตาใสใจสว่าง 774 ครั้ง
7152 การรักษาศีล 746 ครั้ง
7153 ธรรมะจังหัน 691 ครั้ง
7154 ความสามัคคี 698 ครั้ง
7155 เพลงสุดยอดความดี 706 ครั้ง
7156 เพลง ดั่งดวงตะวัน 790 ครั้ง
7157 เพลง ตะวันแดง คำร้อง ธ.ภูผาสูง (แจ๋น) ศรีประภา ทำนอง พฤกษ์ พักตร์ใส ขับร้อง (ปู) พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ 702 ครั้ง
7158 เพลงทะเลบุญ คำร้อง ธ.ภูผาสูง ทำนอง พฤกษ์ พักตร์ใส,ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ขับร้อง (ปู) พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ 685 ครั้ง
7159 บุคคลผู้เดียวที่จะทำให้แผ่นดินไทยร่มเย็น 708 ครั้ง
7160 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 151 ครั้ง
7161 ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ประวัติ คติธรรม และปฎิปทา 151 ครั้ง
7162 ธรรมะก่อนฉันจังหันเช้า 801 ครั้ง
7163 ประวัติ คติธรรม ปฎิปทา และ พระธรรมเทศนา พระอริยเจ้าผู้มีใจงาม หลวงปู่ประสาร สุมโน 901 ครั้ง
7164 ประวัติ คติธรรม ปฎิปทา และ พระธรรมเทศนา พระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญา หลวงพ่อปาน โสนนุโท วัดบางนมโค 151 ครั้ง
7165 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระประวัติ คติธรรม และปฎิปทา 664 ครั้ง
7166 อัลบั้มลูกทุ่งเสียงธรรม ๓ 519 ครั้ง
7167 ประวัติ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท 337 ครั้ง
 
 
 
 
 
 โหวต 
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา