พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 2:39 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่ึคุณธรรม > สถานที่ปฏิบัติธรรม
ค้นหาข้อมูลความรู้คู่คุณธรรม :
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism

SHARE

พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
สถานที่ปฏิบัติธรรม 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 
 
 
ศูนย์วิปัสสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดแดนสงบอาสภาราม (แสงธรรมเวฬุราราม)
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 18:06 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,644
ปฏิบัติสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ บ้านไร่ทอสี
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:50 น.
โหวต : | เข้าชม : 9,201
สำนักสงฆ์วัดป่าสุนันทวนาราม เป็นวัดป่าสำหรับปฏิบัติธรรม
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:44 น.
โหวต : | เข้าชม : 4,085
(พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เลขที่ 53 บ้านอัมพวัน ถ.เอเชีย กม.130 หมู่ที่ 4 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทร. 036-599 175, 036-599 381
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:40 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,118
กำหนดการฝึกอบรมกรรมฐาน โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:33 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,575
แนวการปฏิบัติ แนวหลักสูตรของคุณแม่สิริ กรินชัย ๘ วัน ๗ คืน หรือ ๔ วัน ๓ คืน
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:32 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,148
แนวปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ใช้คำบริกรรม “ยุบหนอ พองหนอ”
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:31 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,213
แนวปฏิบัติ ตามแนวธรรมกาย ใช้คำบริกรรม “สัมมาอรหัง”
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:30 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,015
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์ถาวร จิตฺตถาวโร แนวปฏิบัติ แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา “พุทโธ”
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:29 น.
โหวต : | เข้าชม : 3,281
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพส : วันที่ 20 พ.ค. 2553 เวลา : 17:28 น.
โหวต : | เข้าชม : 2,198